Tin Tức

Bảo trì nhanh SV ARENA Ngay 15/03/2021

 

Bảo trì nhanh SV ARENA Ngay 15/03/2021

Hiện tại do máy chủ đang bị ddos nên khá Lag, mình xin phép bảo trì trong 15' để điều chỉnh lại hệ thống !!