Hướng Dẫn

Danh Sách Skill Combo Của Các Chủng Tộc Trong Mu Online Việt

Danh Sách Các Skill Combo Của Các Chủng Tộc Trong Mu Việt

Skill Combo DK (Chiến Binh)

 •     Chém xoáy ngang
 •     Vầng trăng khuyết
 •     Đâm gió
 •     Chém xoáy
 •     Địa chấn

    
Skill Combo DW (Phù Thuỷ)

 •     Băng công
 •     Độc
 •     Sấm sét

    
SKill Combo RF (Thiết Binh)

 •     Vật ngã
 •     Phượng hoàng tung cánh
 •     Ảo ảnh liên hoàn

    
    
Skill Combo DL (Chúa Tể)

 •     Đâm ánh sáng
 •     Cột lửa
 •     Hỏa xích long

    
Skill Combo SUM (Thuật Sĩ)

 •     Ru ngủ
 •     Sét liên hoàn
 •     Sóng điện

    
Skill Combo ELF (Tiên Nữ)

 •     Mũi tên thiên đường
 •     Mũi tên băng
 •     Liên hoàn tiễn

    
Skill Combo MG  (Đấu Sĩ Chiến) 

 •     Tia năng lượng
 •     Chém lửa
 •     Hỏa diệm

    
Skill Combo MG  (Đấu Sĩ Phép)

 •     Quả cầu lửa
 •     Bão điện
 •     Độc