Hướng Dẫn

Cách khắc phục lỗi Slide_Vtm.bmd

Chào các bạn ! Khi các bạn đã từng chơi MU khác có thể bị lệch ngôn ngữ của MU.Các bạn chỉ việc chỉnh lại bằng cách sau: Khi vào Game mà hiện Lỗi là : Data\Local\Vtm\Slide_Vtm.bmd file not exis :  Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit => HKEY_CURRENT_USER => SOFTWARE => WEBZEN => MU => Config => LangSection nhấp đúp chuột vào chọn lại ngôn ngữ ENG là ok .  Cụ thể như sau :  Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit  Chào các bạn ! Khi các bạn đã từng chơi MU khác có thể bị lệch ngôn ngữ của MU.Các bạn chỉ việc chỉnh lại bằng cách sau: Khi vào Game mà hiện Lỗi là : Data/Local/Vtm/Slide_Vtm.bmd file not exis :  Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit => HKEY_CURRENT_USER => SOFTWARE => WEBZEN => MU => Config => LangSection nhấp đúp chuột vào chọn lại ngôn ngữ ENG là ok .  Cụ thể như sau :  Khắc Phục Lỗi là Các Bạn vào Phần Start gõ Run gõ regedit   

Sau đó chọn HKEY_CURRENT_USER ==> SOFTWARE   

Tiếp theo chọn ==> WEBZEN ==> MU ==> Config ==> LangSection   

nhấp đúp chuột vào chọn lại ngôn ngữ ENG là ok Nếu Không Biết Làm Thì Các Bạn hãy mở Ultraview sau đó inbox vào fanpage để BQT hỗ trợ cài đặt.  

Chúc các bạn thành công !