Sự Kiện

Có Nạp Có Quà Nhận Code Nạp Đầu Siêu Bá Đạo

Nạp thẻ đầu nhận ngay code Set Item Full EXL

Nội Dung : Nạp 100K đầu tiên nhận ngay code VIP

Thời Gian : Open Ngày 13/03/2021

Phần Thưởng : 1 Code VIP SET Item Theo Class

- DK : Set Hoả Long FULL EXL

- EF : Set Ngọc Bích FULL EXL

- DW : Set Nhân Sư FULL EXL

- MG : Set Phong Vũ FULL EXL

- SUM : Set Thuật Sỹ FULL EXL

- DL : Set Thiết Ma FULL EXL

- RF : Set Địa Long FULL EXL

Lưu Ý : Mỗi Code chỉ nhận cho 1 tài khoản và set item sẽ theo class nhân vật dùng để nhận item