Sự Kiện

Tổng Kết Trao Giải Đua Top 18-03/2021 Máy Chủ ARENA Đợt I

- Phần Thưởng :

. Top 1 Sever : 1 Vũ Khí Theo Class + 13 Full 28 Op Exl Theo Class

. Top 2 Sever : 1 Vũ Khí Theo Class + 11 Full 28 Op Exl Theo Class

. Top 3 Server : 1 Vũ Khí Theo Class + 9 Full 28 Op Exl Theo Class

- Anh Hùng Đoạt Giải Kỳ Này :

Sự Kiện Đua Top Phú Hộ Nhận Wings 2 Full Max OP

- Thời gian : Open 13/03/3021 > Đến hết ngày 18/03/2021

- Phần Thưởng :

. Top 1 : 1 Wings 2 theo class Full + 13 Op 28

. Top 2 : 1 Wings 2 Theo Class Full + 11 Op 28

. Top 3 : 1 Wings 2 Theo Class Full + 9 Op 28

-  Anh Hùng Đoạt Giải Kỳ Này :

Lưu ý : Phần thưởng sẽ được trao trực tiếp vào hòm đồ nên các bạn nhận giải vui vòng sắp xếp lại hòm đồ chung để BQT tiện trao giải !!!!